Veri Ambarı Sorunsa, Çözüm Hive...

Havooz, öncülüğünü Facebook'un üstlendiği ve dağıtık mimariler için veri ambarı çözümü olması için tasarlanan Apache Hive ile sizin de veri ambarı sorunlarınıza çözüm üretiyor.

 Baştan Uca Veri Ambarı Süreci...

Havooz, kendi geliştirdiği ve desteğini verdiği özelleştirilmiş Hadoop, Hive tabanlı çözümlerinin yanı-sıra Cloudera, IBM BigInsigths, Oracle BDA ve Microsoft Hadoop on Azure sistemlerine entegre çalışan çözümlerle halka açık (public) ve gizli (private) bulut veri ambarı çözümleriyle yanınızda. Havooz'un veri ambarı çözümleri verinin kaynaktan alınmasından, son kullanıcıya sunumuna kadar olan bütün süreçleri içermektedir.

Kaynak ve Format Bağımsız Çalışın...

"Havooz Veri Ambarı", verinin kaynağından alınmasında format (CSV, XML, JSON vb.), protokol (Ftp, Scp, ODBC, JDBC vb.) ya da kaynak bağımsız (Gateway, OracleDB, MsSQL, MySQL vb.) olarak çalışabilmektedir. 

ETL (Extract, Transform, Load)... Veri Ambarının Vazgeçilmezi...

Veri ambarı çözümlerinde vazgeçilmez olarak kabul edilen, kaynak formatların dönüştürülmesi ve veri ambarı çözümüne uygun hale getirilmesi gibi bir iş de mevcuttur. ETL veri boyutları büyüdükçe içinden çıkılmaz ve başlı başına bir iş haline gelebilmektedir. Hadoop tabanlı "Havooz ETL Motoru" ile  ETL işerinizi hızlı, dağıtık ve düşük maliyetli olarak istediğiniz gibi işleyebilirsiniz.

Entegre Çalışın... 

Apache Hive'ın JDBC ve ODBC bağlayıcıları ile mevcut ara-yüzlerinizi ve mimarinizi bozmadan iş-zekası, iş-analitiği gibi araçlara bağlanabilirsiniz. Bunun dışında aynı bağlayıcılar sayesinde kendi geliştirdiğiniz uygulamalara da entegre çalışan bir veri ambarı çözümü olarak konumlandırabilirsiniz.

Görselleştirin...

Havooz ara-yüzlerinde bulunan görselleştirme araçlarıyla sorgularınızı tablolara ve grafiklere dönüştürebilirsiniz.

Dışarı Aktarın...

Yine Havooz ara-yüzleri aracılığı ile dilerseniz sorgu sonuçlarınızı CSV, XML, JSON gibi formatlarda dışarı aktarın ve taşınabilir hale getirin.

Genişletin...

Hadoop'un esnek mimarisi sayesinde, veri-ambarınız sizin ihtiyaçlarınıza kapasite bazında cevap veremediği durumlarda yeni sunucu ekleme ile birlikte ihtiyaçlarınıza cevap verebilir hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde eğer artık ihtiyaçlarınız için fazla kaynağa sahipseniz fazla makinaları veri kaybı olmadan sistemden çıkartıp başka işlere istihdam edebilirsiniz..

Periyodik Çalıştırın...

Havooz Scheduler sayesinde otomatik çalışan iş akışları yaratın ve veri ambarı akışlarınının varlığını unutun, sabah işe geldiğinizde raporlar bilgisayarınızda hazır olsun.